Suinteresuotų asmenų internetinė apklausa: Lietuva


Prašome atidžiai perskaityti šią informaciją prieš sutinkant dalyvauti tyrime.

 

„ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“ yra Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamas projektas, kurio tikslas – pakeisti požiūrį ir įsitikinimus apie smurtą ir diskriminaciją LGBTI vaikų ir jaunimo nuo 6 iki 18 metų atžvilgiu.

Projekto komanda dvejus metus vykdys socialinę poreikių, susijusių su smurtu prieš LGBTI vaikus, stebėseną, įskaitant veiklas, skirtas vaikams ir paaugliams bei suinteresuotiems asmenims – visiems, dalyvaujantiems vaikų raidoje švietimo, sveikatos, viešųjų erdvių, žiniasklaidos ir šeimos srityse.

Projektas bus vykdamas devyniose ES šalyse 10-ies partnerių: Žironos universiteto (Ispanija) kaip projekto koordinatoriaus, Autonominio Barselonos universiteto (Ispanija), „Çavaria“ (Belgija), Socialinių studijų centro – CES (Portugalija), „Háttér Society“ (Vengrija), KMOP (Graikija), „Lambda Warszawa“ (Lenkija), Nacionalinės LGBT teisių organizacijos (Lietuva), Liublianos universiteto (Slovėnija) ir „Zagreb Pride“ (Kroatija).

Projekto metu bus taikomas novatoriškas požiūris kuriant interaktyvią programėlę, paremtą vaikų ir jaunimo DUK, vadovą specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu (išverstą į visas nacionalines kalbas), 55 mokymus suinteresuotiems asmenims ir specialistams įgūdžių bei kompetencijų tobulinimui, 9 seminarus su suinteresuotais asmenimis ir atvirą internetinį kursą, kuris bus prieinamas internete.

Tai yra savanoriška internetinė apklausa. Apklausa yra anoniminė, o IP adresas bus apsaugotas ir neaptinkamas. Joje yra 24 klausimai, kuriuos užpildyti užtruks nuo 20 iki 30 minučių. Nesivaržykite, jei bet kurioje vietoje turėsite sustoti ar nenorėsite atsakyti ar tęsti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su projekto koordinatoriumi jūsų šalyje:

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL: el. paštas office@gay.lt

Pradėdami apklausą jūs sutinkate dalyvauti.

  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.